Mer om oss

Affes mark o skogstjänst

ROT-avdrag

Om du är en privatperson, så kan du självfallet använda dig av ROT-avdraget, som är en skattefinansierad reform, som ger alla privatpersoner rätt att dra av en viss del av arbetskostnaden vid anlitandet av ett företag likt vårt, Affes mark o skogstjänst. I skrivande stund har man möjlighet att dra av 30 procent av arbetskostnaden via ROT-avdraget. Om du vill ha mer detaljerad information kring ROT-avdraget, så är du välkommen att kontakta oss. Vi har arbetat med ROT-avdrag i många år, så vi kan det mesta som har med detta att göra.